Daily Archives: 11 Tháng Mười Một, 2020

11 dự án khu dân cư, khu đô thị hơn 17.000 tỉ đồng được Kiên Giang chấp thuận trong năm 2020

Trong danh sách 49 dự án được tỉnh Kiên Giang cấp chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trong năm 2020, có 11 dự án khu dân cư, khu đô thị với qui mô vốn hơn 17.000 tỉ đồng. Nhiều dự án có vốn đầu tư lớn được tỉnh Kiên Giang chấp …

Google Rank Checker