Phú Quốc phấn đấu giải ngân hơn 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm 2022

Anh Khoa

anhkhoaphuquoc.com@gmail.com

Trong năm 2022, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đặt mục tiêu giải ngân hơn 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào các dự án triển khai trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) Phú Quốc cho biết, trên địa bàn hiện có 49 dự án chuyển tiếp đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại. Phấn đấu đến cuối năm 2022, số vốn giải ngân cho các dự án này đạt 22.595 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sẽ có 14 dự án dự kiến khởi công trong năm nay với số vốn giải ngân theo kế hoạch là 1.795 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 25 dự án chuẩn bị đầu tư trên địa bàn.

Để đạt tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra, BQL KKT Phú Quốc sẽ phối hợp với các sở, ngành, UBND TP.  Phú Quốc tham mưu UBND tỉnh có những hình thức hỗ trợ, giúp đỡ nhà đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Mặt khác, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư; tập trung giải quyết nhanh, gọn đúng pháp luật thủ tục hành chính tại BQL KKT Phú Quốc trên tinh thần vừa thẩm định vừa hoàn thiện hồ sơ để giúp cho nhà đầu tư khởi công đúng lộ trình.

Đồng thời, phối hợp với UBND thành phố Phú Quốc rà soát những dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng vẫn còn “da beo” tiến hành thực hiện quy trình thủ tục về bồi thường đất đai, hoa màu, vật kiến trúc theo quy định của pháp luật đối với những hộ chưa nhận tiền bồi thường để sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Riêng đối với nhà đầu tư, BQL KKT Phú Quốc cũng yêu cầu sớm xúc tiến việc triển khai xây dựng đối với các dự án đủ điều kiện khởi công. Căn cứ vào tiến độ giao đất, cho thuê đất và tiến độ đầu tư đã cam kết, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư trình BQL KKT Phú Quốc để được cấp phép xây dựng theo quy định, khẩn trương thực hiện song song các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phối hợp chặt chẽ với cơ quan làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để được sớm bàn giao đất sạch, triển khai dự án.

Tính đến nay trong KKT Phú Quốc có 338 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích sử dụng đất khoảng 11.069 ha (bao gồm 8 dự án FDI). Trong đó có 321 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 10.366 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 375.303 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 95,% trên tổng dự án. 17 dự án đang hoàn thiện thủ tục.

Trong các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư trên, có 48 dự án được đưa vào hoạt động với diện tích 1.172 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 15.362 tỷ đồng. 78 dự án đang triển khai xây dựng dựng với diện tích 3.948 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 179.668 tỷ đồng. Còn lại các dự án đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết